www.oldevechte.com

Lietuviai pradeda keliauti į asmeninio tobulėjimo Synergy mokymus Olandijoje

2000m.

VšĮ Synergy LT įsikurimo istorija

Vienam iš jų kilo minits, atvežti šiuos mokymus į Lietuvą

www.oldevechte.com

Lietuviai pradeda keliauti į asmeninio tobulėjimo Synergy mokymus Olandijoje

2003m.

Taip pat lietuvių grupės toliau aktyviai keliauja į mokymus Europoje

Kitų organizacijų dėka Lietuvoje pradedami organizuoti tarptautiniai Synergy mokymai.

Vienam iš jų kilo minits, atvežti šiuos mokymus į Lietuvą

2005m.

Pradeda formuotis iniciatyvinė Synergy mokymų komanda Lietuvoje

Kitų organizacijų dėka Lietuvoje pradedami organizuoti tarptautiniai Synergy mokymai. Taip pat lietuvių grupės toliau aktyviai keliauja į mokymus Europoje

2007m.

Kuriama organizacijos strategija ir ruošiami steigimo dokumentai

Pradeda formuotis iniciatyvinė Synergy mokymų komanda Lietuvoje

2010m.

Įsteigiama VšĮ Synergy LT

Kuriama organizacijos strategija ir ruošiami steigimo dokumentai

2012m.

švietimą Lietuvoje, orientuotą į asmenybės ugdymą

Vykdyti neformalųjį vaikų ir jaunimo

Tikslas

Skatinti nuolatinį asmeninį ugdymą

Misija

meilės, atsakomybės ir bendradarbiavimo

kuriantys pasaulį įkvėpti

Žmonės,

Vizija

švietimą Lietuvoje, orientuotą į asmenybės ugdymą

Vykdyti neformalųjį vaikų ir jaunimo

Tikslas

Skatinti nuolatinį asmeninį ugdymą

Misija

meilės, atsakomybės ir bendradarbiavimo

kuriantys pasaulį įkvėpti

Žmonės,

Vizija

NEFORMALUS UGDYMAS

INFORMALUS UGDYMAS

FORMALUS UGDYMAS

NEFORMALUS UGDYMAS

INFORMALUS UGDYMAS

FORMALUS UGDYMAS

Mokinimosi procesas

 • Neformalus ugdymas pilnai apima visus tris žmogaus kompetencijų elementus: žinių įgijimą, įgūdžių treniravimą, bei požiūrių formavimą.

 • Neformalus ugdymas iš esmės remiasi mokymusi per patirtį. Patirčiai sukurti yra naudojami specialūs žaidimai, simuliacijos ir procesai. Įgyta patirtis aptariama, suvokiama ir galiausiai formuojamos išvados, požiūriai bei nauja elgsena.

 • Siekiant išmokti kažko naujo, būtina trumpam atsiriboti nuo jau žinomos elgsenos. Antraip kartodami tą pačią elgseną, gauname tuos pačius rezultatus.

 • Mokymosi procese testuojamos naujos galimybės, kas savotiškai sukuria tam tikrą riziką.

 • Neformaliame Ugdyme sąmoningai sukuriama saugi erdvė trumpam žengti už savo vidinio komforto ribų ir įžengti į rizikos zoną.

Daugiau apie NU: www.neformaliai.lt

Mokinimosi procesas

 • Neformalus ugdymas pilnai apima visus tris žmogaus kompetencijų elementus: žinių įgijimą, įgūdžių treniravimą, bei požiūrių formavimą.

 • Neformalus ugdymas iš esmės remiasi mokymusi per patirtį. Patirčiai sukurti yra naudojami specialūs žaidimai, simuliacijos ir procesai. Įgyta patirtis aptariama, suvokiama ir galiausiai formuojamos išvados, požiūriai bei nauja elgsena.

 • Siekiant išmokti kažko naujo, būtina trumpam atsiriboti nuo jau žinomos elgsenos. Antraip kartodami tą pačią elgseną, gauname tuos pačius rezultatus.

 • Mokymosi procese testuojamos naujos galimybės, kas savotiškai sukuria tam tikrą riziką.

 • Neformaliame Ugdyme sąmoningai sukuriama saugi erdvė trumpam žengti už savo vidinio komforto ribų ir įžengti į rizikos zoną.

Daugiau apie NU: www.neformaliai.lt

Asmenybės ugdymas

VEIK

PASIRINK

SUPRASK

PAŽVELK

SUSTOK

?

REAGUOK AUTOMATIŠKAI

REAGUOK AUTOMATIŠKAI

REAGUOK AUTOMATIŠKAI

ĮVYKIS

Koučingas

Tokiam koučingui, kuris yra dabar – ne daugiau kaip 30 metų. Koučingo „tėvu“ laikomas John Whitmore, o koučingo procesą jis apibūdina taip:
“Koučingas padeda atskleisti žmogaus potencialą, siekiant maksimalių veiklos rezultatų. Taikant koučingą žmogui padedama mokytis, bet jis nėra mokomas.”

Daugelis koučingo tiesų surašyta jo knygoje „Coaching for Performance: The Principles and Practice of Coaching and Leadership„.

Daugiau apie koučingą: www.koucingocentras.lt

Koučingas

Tokiam koučingui, kuris yra dabar – ne daugiau kaip 30 metų. Koučingo „tėvu“ laikomas John Whitmore, o koučingo procesą jis apibūdina taip:
“Koučingas padeda atskleisti žmogaus potencialą, siekiant maksimalių veiklos rezultatų. Taikant koučingą žmogui padedama mokytis, bet jis nėra mokomas.”

Daugelis koučingo tiesų surašyta jo knygoje „Coaching for Performance: The Principles and Practice of Coaching and Leadership„.

Daugiau apie koučingą: www.koucingocentras.lt

Mūsų darbai

Savo darbais siekiame, kad asmeninio ugdymo programos jaunimui būtų prieinamos ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. ES finansavimo, partnerių, rėmėjų ir Jūsų 2% nuo GPM dėka, mes sugebėjome nuveikti nemažai gražių darbų, tokių kaip:

 • Tarptautiniai mokymai jaunimo darbuotojams media ir asmenybės ugdymo tema “Make it work“

 • Video tyrimas apie jaunimo užimtumą Širvintų mieste

 • Tarptautiniai mokymai jaunimui ir jaunimo darbuotojams asmenybės ugdymo tema “The Next Step“

 • Užsiėmimai temomis: “Konfliktų sprendimas“, “Efektyvus bendravimas“, “Sprendimų priėmimas“, “Emocijų valdymas“

 • Dienos renginys Jonavoje “Kartu pasiekime daugiau“

 • Galimybė daugiau nei 130 jaunuolių ir jaunimo darbuotojų sudalyvauti asmenybės ugdymo mokymuose įvairiose Europos šalyse

 • Asmenybės ugdymo viešinimo projektas vasaros festivaliuose ir renginiuose “Tobulėjimo namelis“

Mūsų darbai

Savo darbais siekiame, kad asmeninio ugdymo programos jaunimui būtų prieinamos ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. ES finansavimo, partnerių, rėmėjų ir Jūsų 2% nuo GPM dėka, mes sugebėjome nuveikti nemažai gražių darbų, tokių kaip:

 • Tarptautiniai mokymai jaunimo darbuotojams media ir asmenybės ugdymo tema “Make it work“

 • Video tyrimas apie jaunimo užimtumą Širvintų mieste

 • Tarptautiniai mokymai jaunimui ir jaunimo darbuotojams asmenybės ugdymo tema “The Next Step“

 • Užsiėmimai temomis: “Konfliktų sprendimas“, “Efektyvus bendravimas“, “Sprendimų priėmimas“, “Emocijų valdymas“

 • Dienos renginys Jonavoje “Kartu pasiekime daugiau“

 • Galimybė daugiau nei 130 jaunuolių ir jaunimo darbuotojų sudalyvauti asmenybės ugdymo mokymuose įvairiose Europos šalyse

 • Asmenybės ugdymo viešinimo projektas vasaros festivaliuose ir renginiuose “Tobulėjimo namelis“

Mūsų darbai

Savo darbais siekiame, kad asmeninio ugdymo programos jaunimui būtų prieinamos ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje. ES finansavimo, partnerių, rėmėjų ir Jūsų 2% nuo GPM dėka, mes sugebėjome nuveikti nemažai gražių darbų, tokių kaip:

 • Tarptautiniai mokymai jaunimo darbuotojams media ir asmenybės ugdymo tema “Make it work“

 • Video tyrimas apie jaunimo užimtumą Širvintų mieste

 • Tarptautiniai mokymai jaunimui ir jaunimo darbuotojams asmenybės ugdymo tema “The Next Step“

 • Užsiėmimai temomis: “Konfliktų sprendimas“, “Efektyvus bendravimas“, “Sprendimų priėmimas“, “Emocijų valdymas“

 • Dienos renginys Jonavoje “Kartu pasiekime daugiau“

 • Galimybė daugiau nei 130 jaunuolių ir jaunimo darbuotojų sudalyvauti asmenybės ugdymo mokymuose įvairiose Europos šalyse

 • Asmenybės ugdymo viešinimo projektas vasaros festivaliuose ir renginiuose “Tobulėjimo namelis“

Nariai

ARINGA ONA BALKAITĖ

Administracija / Projektai
Studijos: Socialinių mokslų bakalauras, VU
Jaunimo veikla: vaikų sotvyklos, jaunimo projektai, tarptautiniai jaunimo mokymai

GIEDRĖ GRIGARAVIČIŪTĖ

Projektai
Studijos: Vadybos ir verslo administravimo bakalauras, VU
Jaunimo veikla: jaunimo projektai, visuomeniniai renginiai, tarptautiniai jaunimo mokymai

AGNĖ ŽVIKAITĖ

Mokymai / Koučingas
Studijos: Psichologijos studijų magistras, VDU
Jaunimo veikla: jaunimo projektai, tarptautiniai jaunimo mokymai

IGNAS SKUDRICKAS

Projektai / Medijos
Studijos: Elektronikos inžinerijos magistras, VGTU
Jaunimo veikla: vaikų ir jaunimo stovyklos, jaunimo organizacija, tarptautiniai jaunimo mokymai

Nariai

ARINGA ONA BALKAITĖ

Administracija / Projektai
Studijos: Socialinių mokslų bakalauras,VU
Jaunimo veikla: vaikų sotvyklos, jaunimo projektai, tarptautiniai jaunimo mokymai

GIEDRĖ GRIGARAVIČIŪTĖ

Projektai
Studijos: Marketino technologijų bakalauras, VGTU
Jaunimo veikla: jaunimo projektai, visuomeniniai renginiai, tarptautiniai jaunimo mokymai

AGNĖ ŽVIKAITĖ

Mokymai / Koučingas
Studijos: Psichologijos studijų magistras, VDU
Jaunimo veikla: jaunimo projektai, tarptautiniai jaunimo mokymai

IGNAS SKUDRICKAS

Projektai / Medijos
Studijos: Elektronikos inžinerijos magistras, VGTU
Jaunimo veikla: vaikų ir jaunimo stovyklos, jaunimo organizacija, tarptautiniai jaunimo mokymai