VEIKLA

LIETUVOJE

Lietuvoje Synergy LT organizuoja kelių tipų projektus, per kuriuos kuria galimybes Lietuvos vaikams ir jaunimui sudalyvauti asmeninio ugdymosi programose. Viena iš pagrindinių tokių veiklų yra mokymai, kurie vyksta arba tik lietuviškai, arba anlgų kalba, kai dalyviai susirenka iš kelių šalių. 

0
Sudalyvavo žmonių
0
Įgyvendintų projektų
0
Tarptautiniai projektai
0m.
Gyvuojame

 EUROPOJE

Tai tarptautiniai įvairaus braižo asmeninio ugdymo mokymai už Lietuvos ribų, į kuriuos kas mes nuvyksta nemaža lietuvių grupė. Synergy LT nuolat partneriauja su kitomis Europos organizacijos, kurios vykdo tokius projektus. Mokymai daugiausia skirti jaunimui, jaunimo darbuotojams, bei vadovams.  

0
Nuvyko lietuvių
0
Partnerystės projektai
0
Tarptautinių partnerių
0
Draugystės metų

LIETUVOJE

Lietuvoje Synergy LT organizuoja kelių tipų projektus, per kuriuos kuria galimybes Lietuvos vaikams ir jaunimui sudalyvauti asmeninio ugdymosi programose. Viena iš pagrindinių tokių veiklų yra mokymai, kurie vyksta arba tik lietuviškai, arba anlgų kalba, kai dalyviai susirenka iš kelių šalių. 

0
Sudalyvavo žmonių
0
Įgyvendintų projektų
0
Tarptautiniai projektai
0m.
Gyvuojame

 EUROPOJE

Tai tarptautiniai įvairaus braižo asmeninio ugdymo mokymai už Lietuvos ribų, į kuriuos kas mes nuvyksta nemaža lietuvių grupė. Synergy LT nuolat partneriauja su kitomis Europos organizacijos, kurios vykdo tokius projektus. Mokymai daugiausia skirti jaunimui, jaunimo darbuotojams, bei vadovams.  

0
Nuvyko lietuvių
0
Partnerystės projektai
0
Tarptautinių partnerių
0
Draugystės metų

LIETUVOJE

Lietuvoje Synergy LT organizuoja kelių tipų projektus, per kuriuos kuria galimybes Lietuvos vaikams ir jaunimui sudalyvauti asmeninio ugdymosi programose. Viena iš pagrindinių tokių veiklų yra mokymai, kurie vyksta arba tik lietuviškai, arba anlgų kalba, kai dalyviai susirenka iš kelių šalių. 

0
Sudalyvavo žmonių
0
Įgyvendintų projektų
0
Tarptautiniai projektai
0m.
Gyvuojame

 EUROPOJE

Tai tarptautiniai įvairaus braižo asmeninio ugdymo mokymai už Lietuvos ribų, į kuriuos kas mes nuvyksta nemaža lietuvių grupė. Synergy LT nuolat partneriauja su kitomis Europos organizacijos, kurios vykdo tokius projektus. Mokymai daugiausia skirti jaunimui, jaunimo darbuotojams, bei vadovams.  

0
Nuvyko lietuvių
0
Partnerystės projektai
0
Tarptautinių partnerių
0
Draugystės metų

Lietuvoje

Tikslas: Mokymai skirti gilesniam savęs pažinimui ir asmeninių kompetencijų (žinių, įgūdžių, nuostatų) formavimui bei ugdymui.

Trukmė: Mokymai pagal poreikį ir tematikas gali trukti nuo 1 iki 7 dienų, arba sudaryti kelių trumpesnių mokymų ciklą.

Kas gali dalyvauti: Šiuo metu mokymų programa subalansuota jaunimui nuo 18 iki 35 metų. Tačiau esant poreikiui, juose gali dalyvauti ir vyresnio amžiaus žmonės.

Temos: Mokymų temos gali būti labai įvairios priklausomai nuo to, kas šiai dienai yra aktualu jaunimo asmenybės ugdymosi temose arba ko pageidauja užsakovas.

Kaip vyksta: Mokymuose teorinės informacijos pateikiama tik maža dalis. Didžiąją laiko dalį vyksta  praktinis darbas su savimi asmeninėje arba grupės aplinkoje, priklausomai nuo užduoties. Po tokio darbo ir sukauptos  naujos patirties, toliau seka aptarimai, išvadų formulavimas ir jų taikymas ateities perspektyvose. Daugiau apie  tai, kaip veikia mokymai, ir kokios metodikos taikomos juose, galite sužinoti puslapyje Apie » Ideologija.

Registracija / Užsakymai: Atviri mokymai vyksta skelbiant viešą kvietimą registruotis. Visi kvietimai skelbiami šios svetainės veiklų Kalendoriuje arba Synergy LT Facebook puslapyje. Mokymai taip pat rengiami pagal privačius organizacijų ar grupių užsakymus. Dėl užsakymų ar detalesnės informacijos apie mokymus, kreipkitės el. pašto adresu info@synergylt.lt

Tikslas: Koučingo sesijos skirtos tiems, kas nori gilesnio savęs pažinimo, vidinių resursų atradimo bei išlaisvinimo.

Trukmė: Koučingo sesija trunka 60min.

Kas gali dalyvauti: Sesijos skirtos jaunimui nuo 18 iki 35 metų. Tačiau esant poreikiui, gali dalyvauti ir vyresnio amžiaus žmonės.

Kaip vyksta: Koučingo sesijos metu centrinis asmuo yra žmogus – klientas, atsinešęs savo klausimą. Koučingas atrakina žmogaus potencialą veikti ir siekti maksimalių rezultatų. Koučinge žmogus nėra mokomas, tačiau jam padedama suvokti, kaip galima mokytis pačiam.

Registracija: Dėl užsakymų ar detalesnės informacijos apie koučingo sesijas, kreipkitės el. pašto adresu agne@synergylt.lt

Synergy LT neapsiriboja vien tik mokymų programomis. Kartas nuo karto pasirodo vienas ar kitas vieno renginio ar kelių veiksmų nestandartinis projektas.

Tokie projektai dažniausiai skirti:
– atkreipti jaunimo ar visuomenės dėmesį į svarbius aspektus asmenybės ugdymo srityje,
– suteikti galimybę „paragauti“ neformalaus ugdymo metodų,
– ar tiesiog paminėti svarbius šios srities bei pačios organizacijos įvykius.

Synergy Klubas tai grupė vienijanti visus tautiečius kada nors dalyvavusius mūsų ar mūsų užsienio partnerių rengtuose asmenybės ugdymo mokymuose ar užsiėmimuose. Šiuo metu šį ratą sudaro žmonės, kurie dalyvavo tarptautiniuose Synergy asmenybės ugdymo mokymuose, prasidėjusiuose dar 2002 metais.

Grupė susibūrė dėl kelių praktinių priežasčių. Tai erdvė:
– pasikviesti savanoriškai prisidėti prie asistentų komandos mokymuose
– grįžusiems lengvai sekti informaciją apie busimus panašius mokymus, ir pasidalinti su savo bičiuliais
– pažengusiems konsultuoti, ką tik iš mokymų grįžusius dalyvius, siekiant padėti jiems lengviau ir efektyviau asmeninėse aplinkose pritaikyti mokymuose įgytas kompetencijas
– Synergy LT komandai sulaukti savanorių pagalbos vieno ar kito projekto metu
– bet kuriam klubo nariui iniciuoti savo įdėją ir su Synergy LT pagalba suorganizuoti projektą bendrai aktualiomis asmenybės ugdymo temomis
– visiems norintiems susitikti į vieną ratą, pasidalinti gyvenimo pasiekimais po mokymų, padiskutuoti vis dar aktualiais klausimais, susiorganizuoti vieną ar kitą interaktyvų užsiėmimą, paieškoti bendrų įdėjų ateities projektams, susirasti tolimesnių tobulėjimo galimybių arba tiesiog pabūti bendraminčių rate ir grįžti  namo pasikrovus įkvepiančios energijos

Synergy Klubas turi savo Facebook grupę, kurioje dalijasi informacija, kvietimais ar inicijuoja pasiūlymus veikti. Jei teko sudalyvauti bet kuriame Synergy LT ar užsienio partnerių rengtuose projektuose, mielai kviečiame prisijungti.

Europoje

Asmenybės ugdymo mokymai, 1 lygis

Aprašymas: “Event Wise”  – tai dinamiški asmenybės ugdymo mokymai Nyderlanduose, suteikiantys įrankius ir technikas, kurių dėka sukuriama daugiau galimybių pasiekti asmeninio ir profesinio sėkmingumo bei mėgautis gyvenimu.

Taip pat yra galimybė dalyvauti ir Easmus+ projektų rėmuose organizuojamuose asmenybės ugdymo mokymuose, vadinamuose Basic Synergy training, skirtuose specifinei asmenų grupei (jaunimo darbuotojams, socialiniams verslininkams ir pan.).

Trukmė: Šie mokymai priklausomai nuo metų sezono gali trukti 7-10 dienų. Kiekvienos registracijos metu yra tiksliai įvardijama mokymų trukmė.

Kas gali dalyvauti: Suaugę nuo 18 metų.

Kaip vyksta: Tai mokymai, kuriuose yra suteikiama saugi erdvė eksperimentuoti, žaisti ir augti. Mokymai suteikia galimybę įsisąmoninti naujai įgytus ir iš anksčiau išugdytus tačiau automatiškai naudojamus įgūdžius bei elgsenas. Padeda atrasti ir naudoti naujus bei alternatyvius vidinius resursus norimiems rezultatams pasiekti. Reguliariai naudojami nauji įgūdžiai ir technikos įgalina sąmoningai kurti asmeninį bei profesinį gyvenimą, pasirinkti, kaip reaguoti į netikėtas situacijas ir pakreipti jas sekmės labui.

Registracija: Atviri mokymai vyksta skelbiant viešą kvietimą registruotis. Visi kvietimai skelbiami šioje veiklų Kalendoriuje ir Synergy LT Facebook puslapyje. Registruojamasi tiesiogiai organizatorių nurodomais kontaktais. Jie pateikiami, kiekvieno kvietimo registruotis metu. Dėl detalesnės informacijos apie mokymus kreipkitės el. pašto adresu info@synergylt.lt

Daugiau informacijos anlgų kalba apie šiuos mokymus rasite paspaudę Event Wise.

Asmenybės ugdymo mokymai, 2 lygis

Aprašymas: “Choice” (anlg. “Pasirinkimas”) – tai mokymų “Event Wise” tęsinys. Jei pirmame didžiausias dėmesys buvo asmeninio santykio su kitais žmonėmis patirčiai, tai šiuose dėmesys skiriamas sau pačiam ir santykiui su savimi. Tai vieta, kurioje atrandamos vidinės jėgos ir mokomasi jas panaudoti visose gyvenimo situacijose.

Trukmė: Šie mokymai paprastai trunka 5 dienas.

Kas gali dalyvauti: Suaugę nuo 18 metų dalyvavę mokymuose “Event Wise” arba bet kuriuose tarptautiniuose Basic Synergy training mokymuose.

Kaip vyksta: Tai yra itin intensyvūs ir unikalūs asmeninio ugdymosi mokymai. Šiuose mokymuose susipina eksperimentinis ir intelektualinis mokymasis. Eksperimentinis mokymasis – tai mokymasis per patirtį. Įvairių iššūkių ir procesų metu galima pamatyti, kaip dorojamės su sudėtingomis gyvenimo situacijomis ir kaip galima elgtis kitaip. Patirtis įprasminama intelektualiniu mokymusi, t.y. įsisąmoninimu, kaip galima teigiamą patirtį panaudoti gyvenime.

Registracija: Atviri mokymai vyksta skelbiant viešą kvietimą registruotis. Visi kvietimai skelbiami šioje veiklų Kalendoriuje ir Synergy LT Facebook puslapyje. Registruojamasi tiesiogiai organizatorių nurodomais kontaktais. Jie pateikiami, kiekvieno kvietimo registruotis metu. Dėl detalesnės informacijos apie mokymus kreipkitės el. pašto adresu info@synergylt.lt

Daugiau informacijos anlgų kalba apie šiuos mokymus rasite paspaudę Choice.

Aprašymas:  Mokymų “Practicing Coaching & Mentoring” tikslas yra stimuliuoti asmeninį ir profesinį tobulėjimą žmonėms, dirbantiems su kitais žmonėmis. Tuo pačiu metu vyksta susipažinimas su koučingo samprata, pagrindais ir mokinamasi įvairių technikų praktikuojantis.

Trukmė: Šie mokymai trunka 7 dienas.

Kas gali dalyvauti: Šie mokymai skirti bet kuriam suaugusiam, dirbančiam su kitais žmonėmis ir norintiems išmokti koučingo bei mentoriavimo pagrindų.

Kaip vyksta: Gebėjimas tvirtai jaustis koučerio pozicijoje vieniems žmonėms ateina lengviau nei kitiems, tačiau kiekvienas iš mūsų turi šią savybę, kuri gali būti išugdoma ir treniruojamą. Mokymuose koučingas naudojamas kaip procesas, kuris palydi jo dalyvius nuo patyrimo iki suvokimo ir savo potencialo išnaudojimo koučingo aplinkoje. Mokymai yra suplanuoti  taip, kad atsižvelgiant į dalyvių asmeninius išskirtinumus pasiūloma įvairių veiklų, užduočių, technikų, priemonių, teorinė platforma darbui ir praktiškų patarimų, kad dalyviai padidintų asmeninį efektyvumą bei gebėtų taikyti įvairius koučingo stilius ir strategijas. Didžiausias dėmesys skiriamas koučingo praktikavimui.

Registracija: Atviri mokymai vyksta skelbiant viešą kvietimą registruotis. Visi kvietimai skelbiami šioje veiklų Kalendoriuje ir Synergy LT Facebook puslapyje. Registruojamasi tiesiogiai organizatorių nurodomais kontaktais. Jie pateikiami, kiekvieno kvietimo registruotis metu. Dėl detalesnės informacijos apie mokymus kreipkitės el. pašto adresu info@synergylt.lt

Daugiau informacijos anlgų kalba apie šiuos mokymus rasite paspaudę Practicing Coaching & Mentoring.

Aprašymas: Be tradicinių ugdymo programų, organizuojama ir daugiau įvairių mokymų, pasitelkiant įvairius netradicinius metodus, tokius kaip šokį, sisteminį koučingą, konsteliacijas, kūrybišką atliekų perdirbimą ir t.t.

Kas gali dalyvauti: Mokymai skirti jaunimo darbuotojams, mokymų vadovams, socialinio verslo kūrėjams.

Daugiau informacijos anglų kalba apie šiuos  mokymus galite pasiskaityti:
Choice in Life” – tai tesinys po mokymų “Choice”, trečio lygio amsenybės ugdymo mokymai
Training for Trainers” – tai mokymai tiems, kas nori išmokti savo ugdomojoje veikloje naudoti ir pritaikyti Synergy metodą. Skirta dalyvavusiems bent jau “Event Wise” ir “Choice” mokymuose.

Registracija: Atviri mokymai vyksta skelbiant viešą kvietimą registruotis. Visi kvietimai skelbiami šioje veiklų Kalendoriuje ir Synergy LT Facebook puslapyje. Registruojamasi tiesiogiai organizatorių nurodomais kontaktais. Jie pateikiami, kiekvieno kvietimo registruotis metu. Dėl detalesnės informacijos apie mokymus kreipkitės el. pašto adresu info@synergylt.lt

Slide thumbnail

Skaityti toliau...

Sužinojau apie programą iš draugės, kuri pasiūlė pasidomėti. Pirma susidomėjau, nes pasirodė aktualu vyrui, bet perskaičiusi programą užsimaniau ir pati sudalyvauti, nes pamaniau, kad tai bus tas iššūkis, kurio man seniai reikėjo, kad pakeisčiau savo mąstymą tam tikrose situacijose. Mokymai truko beveik dvi savaites, pirmoji jų dalis buvo paskaitos, diskusijos ir užduotys vienam ir su grupėmis dirbant vidaus sąlygomis, o antroji, netikėtoji dalis vyko keliaujant po Olandijos miestus ir miestelius su kuprine ant nugaros. Tai buvo vienos iš įsimintiniausių, daugiausiai išbandymų pareikalavusių ir daugiausiai praktinės naudos dirbant su savimi ir su komanda davusių dienų gyvenime.

2015, Olandija, Mokymai „Free Colors“.

Jonės istorija

Slide thumbnail

Skaityti toliau...

Į šiuos mokymus patekau atsitiktinai – iš pradžių norėjau dalyvauti šokių projekte, tačiau pavėlavau registruotis ir paaiškėjo, kad vietų projekte jau nebėra, tai ta pati organizacija, rengianti šokių kursus, pasiūlė man dalyvauti mokymuose „New Waves“. Iš pradžių aišku nusiminiau, bet paskaičiau kursų aprašymą ir pagalvojau, jog tai puiki galimybė! Mane sudomino tai, jog mokymai psichologinio pobūdžio, skatinantys mąstyti ir gilintis į save, nes turbūt kaip ir daugelis žmonių, domiuosi psichologija bei noriu geriau suprasti save, o tuo pačiu ir kitus.

2015, Vengrija, Mokymai „New Waves“

Evelinos istorija

Slide thumbnail

Skaityti toliau...

There were 5 of us from Lithuania who participated in a Start Up Hypothesis project in Isle of Wight. In an informal way, we were taught multiple aspects to what is it like to be an entrepreneur and how to become one. We all agreed that the project was fully informative and productive.

2019, Isle of Wight (UK)

Dalyvių istorija

Visi mokymų skelbimai

Mokymai
Mokymai