Vieni sekmadieniais ilsisi, o kiti skiria savo laiką asmeniniam tobulėjimui. Taip nutiko praėjusį sekmadienį Vilniuje, Tarandėje, kur nuo pat ryto susirinko bendruomenės nariai į „Synergy LT“ mokymus apie efektyvų bendravimą.

Nuo pat mokymų pradžios džiugino dalyvių nusiteikimas ir įvairovė – susirinko skirtingų patirčių ir amžiaus vyrai bei moterys patobulinti savo komunikacinius įgūdžius. Dinamiški žaidimai išjudino ir įtraukė visus dalyvius, o po jų sekė gilios ir įdomios refleksijos. Kiekvienas dalyvis turėjo kuo pasidalinti ir noriai tą darė.

Grupės nariai suprato, dėl ko dažniausiai kyla nesusikalbėjimas, kaip svarbu yra išankstinis susitarimas siekiant bendro tikslo, o visiems aiški vizija ir būdai jos pasiekti palengvina komunikacijos procesą. Dalyviai turėjo galimybę ir pagvildenti, kaip gimsta konfliktai ir koks galimas kelias iš jų. Mokymuose dalyvavę bendruomenės nariai išreiškė norą ilgesnės trukmės mokymams. Dalyviai pamatė, kad išmokti dalykai gali praversti jiems tiek darbe, tiek šeimoje, tiek santykiuose su draugais.

Šiuos mokymus organizavo Asociacija „Tarandės Bendruomenė“ partneriaudama su asmenybės ugdymo organizacija VšĮ „Synergy LT“. Projektas finansuojamas pagal Vilniaus m. savivaldybės Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017-2019 m. veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonę „Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“. Mums kaip Synergy LT komandai, tai buvo pirmas žingsnis adaptuojant jaunimui ir suaugusiems skirtą mokymų programą 11 – 15 metų amžiaus vaikų grupei. Pakoreguoti metodai davė puikų rezultatą, įkvėpė platesnį mūsų turimą ugdymo turinį adaptuoti jaunesniajai kartai ir atnešti tokias programas kuo platesnei mokinių grupei.

Mokymus vedė treneriai: Ignas Skudrickas ir Agnė Žvikaitė 

Asistavo: Gediminas Muižis
Fotografavo: Giedrė Kantakevičienė