Tarptautinio projekto pagrindinė dalis – mokymai – vyko 2017 m gegužės 15-23 dienomis, Aukštadvaryje. Projektas toliau tęsiasi ir pasibaigs 2018m sausio mėnesį. Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti darbo su jaunimu Europoje kokybę, sukuriant kvalifikuotų jaunimo darbuotojų tinklą, kuris naudotųsi nauju ir inovatyviu metodu jaunimo programose. Šis inovatyvus metodas yra vadinamas „Synergy“. Jis grindžiamas neformalaus ugdymo principais, pasitelkiant sintezę tokių metodikų kaip mokymusi per patirtį (angl. experiential learning), koučingas, savęs koučingas ir savirefleksija, somatinis darbas, mokymasis lauke (angl. outdoor). Visos projekto veiklos buvo kurtos ir vykdomos taikant „Synergy“ metodą, tokiu būdu atskleidžiant dalyviams, kas tai yra, ir parodant, kaip tai veikia atliekant užduotis. O patys tai išbandę dalyviai sužinojo, kaip tinkamai naudotis ir vadovautis tuo, žinant, kaip jis buvo sukurtas bei pamatė, kokius rezultatus tai leidžia pasiekti. Siekiant paremti šį procesą, mes skatinome dalyvius plėtoti savirefleksijos, savęs įvertinimo ir vertinimo gebėjimus. Buvo telkiamas dėmesys į tai, kaip dalyviai priima sprendimus, formuoja nuomones, priima ar priešinasi apribojimams, taip pat į jų darbo stilių, lankstumą ir planavimo įgūdžius. Projektas įtraukė 27 dalyvius iš Bulgarijos, Danijos, Graikijos, Ispanijos, Lietuvos, Italijos, Portugalijos ir Vengrijos. Mokymai truko 8 dienas ir vyko nuostabioje Bielinio sodyboje Aukštadvaryje.

Mokymus vedė treneriai: Afonso Bértolo ir Agnė Žvikaitė

Mokymus organizavo ir koordinavo: Aringa Balkaitė.

Projekto partneriai:

Projektą finansavo:

Projekto galerija
Pilnas albumas